Rekrutacja

Na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ukazało się Zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2017/18.
Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania Zarządzenia TUTAJ i Rozporządzenia MEN

https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat - pod tym adresem zalogujesz się do strony Nabór Optivium.

SYSTEM REKRUTACJI ZA POMOCĄ PROGRAMU INFORMATYCZNEGO JEST PRZYJAZNY DLA UCZNIÓW I UŁATWI WAM PROCES REKRUTACJI.

W 2016 roku do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych leżących na terenie Stalowej Woli, nabór do klas I odbywać się będzie na bazie programu informatycznego.

Każdy kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej będzie miał własne konto. Uczniowie ze szkół leżących na terenie miasta Stalowej Woli konta będą mieli założone w swojej waszej szkole gimnazjalnej.

Uczniowie z pozostałych szkół, w tym z innych powiatów, konta takie będą mogli sobie założyć w każdej szkole ponadgimnazjalnej w Stalowej Woli (wystarczy odwiedzić tylko jedną szkołę by złożyć swoje podanie).

TERMINY POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
1. 08.05–09.06.2017 Rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie ich danych. Wybór preferencji przez kandydatów. Składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru.
2. 08.05–16.06.2017 Weryfikacja dostarczanych podań.
3. 05–08.06.2017 Wprowadzanie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych
4. 23–28.06.2017 do godz. 14.00 Weryfikacja zgromadzonych w systemie danych o osiągnięciach z dokumentami dostarczonymi przez kandydatów.
5. 30.06.2017 do godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
6. 30.06.2017 od godz. 10.00 – 05.07.2017 do godz. 14.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.
7. 07.07.2017 do godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz list wolnych miejsc

Jak wypełnić podanie!

  • Pamiętaj, że starasz się, o przyjęcie do klasy marzeń w wybranej szkole marzeń.
  • Bardzo ważne jest, abyś klasy w szkołach, którymi jesteś zainteresowany umieścił w ścisłej kolejności, tworząc tzw. listę preferencji.
  • Po analizie uzyskanych przez Ciebie punktów, program informatyczny przyzna Ci, miejsce w oddziale znajdującym się możliwie najwyżej na Twojej liście preferencji.
  • Liczba szkół, do których możesz się ubiegać o przyjęcie wynosi maksymalnie 3.
  • Nieograniczona jest za to liczba klas, jakie możesz umieścić na swojej liście preferencji.
  • Twoja szansa dostania się do szkoły rośnie im więcej oddziałów wskażesz w swoim podaniu (liście preferencji).
  • Pamiętaj, żeby zawsze na pierwszym miejscu wpisywać tzw. SZKOŁĘ MARZEŃ a w niej jak największą ilość oddziałów klasowych.
  • W naszym Liceum Ogólnokształcącym im. KEN zwróć uwagę na to, że niektóre oddziały występują podwójnie. Wynika to z tego, że klasa podzielona będzie na grupy językowe (j. niemiecki i j. francuski) Tak więc w swoim podaniu wpisz obydwa te oddziały, zwiększy to znacznie Twoje szanse.
  • Przykład wypełnionego podania (tzw. lista preferencji)

1.
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
klasa 1A; przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, j.obcy
2.
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
klasa 1B; przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, geografia
3.
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
klasa 1C; przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka
4.
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
klasa 1D; przedmioty rozszerzone: matematyka, historia, j.obcy
5.
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
klasa 1E; przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j.obcy
6.
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
klasa 1F i 1G; przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka
7.
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
klasa 1H; przedmioty rozszerzone: biologia, chemia