H - AKADEMICKA BIOL-CHEM

KLASY H
AKADEMICKA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
(biologiczno- chemiczna)


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE OBOWIĄZKOWE::
biologia
chemiaPRZEDMIOTY ROZSZERZONE DO WYBORU:
-

OPIS PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH
Uczniowie tej klasy będą realizować obowiązkowo biologię i chemię na poziomie rozszerzonym i będą objęci patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W klasie drugiej uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przeprowadzanych w laboratoriach uniwersyteckich z chemii i biologii prowadzonych przez pracowników naukowych KUL.

NAUCZANE JĘZYKI OBCE:
Pierwszy język obcy: język angielski (kontynuacja)
Drugi język obcy: język niemiecki i język rosyjski (kontynuacja)

OPIS KLASY:

Nauczane języki obce:
Pierwszy język obcy: język angielski (kontynuacja)
Drugi język obcy: język niemiecki (kontynuacja) lub język francuski (podstawowy)
Uczniowie tej klasy będą mogli zamiast języka niemieckiego uczyć się j. rosyjskiego w grupie międzyoddziałowej. O wyborze języka rosyjskiego uczniowie będą mogli zdecydować w momencie potwierdzania woli uczenia się w naszej szkole.

Przedmioty uzupełniające:
• historia i społeczeństwo (w klasie II i III)
• biochemiczne zajęcia laboratoryjne (w klasie II i III)

Klasa AKADEMICKA BIOLOGICZNO - CHEMICZNA będzie objęta patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W klasie drugiej uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przeprowadzanych w laboratoriach uniwersyteckich z chemii i fizyki prowadzonych przez pracowników naukowych KUL.
Klasa jest dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami przyrodniczymi i medycznymi.

Edukacja w tej klasie przygotowuje do:
- egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z chemii i biologii

- studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych i technicznych m.in. takich jak: kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, higiena dentystyczna, dietetyka, położnictwo, pielęgniarstwo, farmacja, rehabilitacja, leśnictwo, biotechnologia, biochemia, kosmetologia, fizjoterapia, weterynaria, ratownictwo medyczne, inżynieria biomedyczna, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zdrowie publiczne, elektroradiologia, audiofonologia, bezpieczeństwo żywności, zootechnika, chemia, biologia

- rozwijania zainteresowań i umiejętności w zakresie nauk badających zjawiska przyrodnicze pod kierunkiem wybitnych pedagogów

- udziału w takich olimpiadach i konkursach jak np.: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy
Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiada Chemiczna, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Konkurs Chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w ciekawych tematycznych wycieczkach lub przyrodniczo ekologicznych warsztatach wyjazdowych. Cyklicznie biorą udział w zajęciach w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców.

W opisie klasy nie uwzględniono godzin zajęć dodatkowych, w których uczniowie będą mogli brać udział poza godzinami lekcyjnymi.

W okresie wakacji nowoprzyjęci uczniowie naszej szkoły będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach z języka angielskiego prowadzonych przez studentów z USA w ramach fundacji „WorldTeach”.


Rozkład godzin dla przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających w poszczególnych latach nauki:

Klasa BIOCHEMICZNA klasa I klasa II klasa III
przedmioty rozszerzone
biologia 2 6 5
chemia 1 6 5
przedmioty uzupełniające
historia i społeczeństwo 2 2
biochemiczne zajęcia laboratoryjne 2 1

Kierunki studiów dla klasy H