G - BIOCHEMICZNA

KLASA G
biologiczno-chemiczna
BIOCHEMICZNAPRZEDMIOTY ROZSZERZONE OBOWIĄZKOWE:
biologia
chemia

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE DO WYBORU:
-

OPIS PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH
Uczniowie tej klasy będą realizować obowiązkowo, biologię i chemię na poziomie rozszerzonym.

NAUCZANE JĘZYKI OBCE:
Pierwszy język obcy: język angielski (kontynuacja)
Drugi język obcy: język niemiecki i język rosyjski (kontynuacja)

OPIS KLASY:

Pierwszy język obcy: język angielski (kontynuacja)
Drugi język obcy: język niemiecki (kontynuacja)

Przedmioty uzupełniające:
• biochemiczna zajęcia laboratoryjne (w klasie II i III)
• historia i społeczeństwo (w klasie II i III)

Klasa BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (BIOCHEMICZNA) to profil o bardzo dużym potencjale jeśli chodzi o możliwość podjęcia dalszej nauki na studiach. Jest dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość z kierunkami przyrodniczymi i medycznymi lub rozważają studia na kierunkach inżynieryjno - technicznych.

Edukacja w tej klasie przygotowuje do:
- egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z chemii, matematyki i biologii

- studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych i technicznych m.in. takich jak: kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, farmacja, rehabilitacja, leśnictwo, biotechnologia, biochemia, nanotechnologia, kosmetologia, fizjoterapia, weterynaria, ratownictwo medyczne, inżynieria środowiska, inżynieria medyczna, inżynieria materiałów, matematyka, matematyka stosowana, matematyka z optyką, inżynieria biomedyczna, dietetyka, inżynieria ekologiczna, technologia żywności i żywienia, elektroradiologia,audio fonologia, bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo, zootechnika, chemia, technologia chemiczna, metalurgia, technologia nafty i gazu.

- rozwijania zainteresowań i umiejętności w zakresie nauk badających zjawiska przyrodnicze pod kierunkiem wybitnych pedagogów

- udziału w takich olimpiadach i konkursach jak np.: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiada Chemiczna, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Konkurs Chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego, Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w ciekawych tematycznych wycieczkach lub przyrodniczo ekologicznych warsztatach wyjazdowych. Cyklicznie biorą udział w zajęciach w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców.

W opisie klasy nie uwzględniono godzin zajęć dodatkowych, w których uczniowie będą mogli brać udział poza godzinami lekcyjnymi.

Rozkład godzin dla przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających w poszczególnych latach nauki:

Klasa biologiczno-chemiczna BIOCHEMICZNA klasa I klasa II klasa III
przedmioty rozszerzone
biologia 2 6 5
chemia 1 6 5
przedmioty uzupełniające
biochemiczne zajęcia laboratoryjne 2 1
historia i społeczeństwo 2 2

Wybór tej klasy pozwala uczniom na podjęcie studiów na następujących kierunkach - ZOBACZ