B - TECHNOLOGICZNO-CHEMICZNA

KLASA B
TECHNOLOGICZNO-CHEMICZNA
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE OBOWIĄZKOWE:

matematyka
chemia
język angielski/język niemiecki

OPIS PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH

Uczniowie tej klasy będą realizować trzy przedmioty rozszerzone: obowiązkowo matematykę, chemię oraz język angielski lub język niemiecki.NAUCZANE JĘZYKI OBCE:
Pierwszy język obcy: język angielski (kontynuacja)
Drugi język obcy: język niemiecki (kontynuacja) lub język rosyjski (podstawowy w międzyoddziałowych lektoratach)

OPIS KLASY:

Nauczane języki obce:
Pierwszy język obcy: język angielski (kontynuacja)
Drugi język obcy: język niemiecki (kontynuacja) lub język rosyjski (podstawowy w międzyoddziałowych lektoratach).
Uczniowie tej klasy będą mogli zamiast języka niemieckiego uczyć się języka rosyjskiego w grupie międzyoddziałowej. O wyborze języka rosyjskiego uczniowie będą mogli zdecydować w momencie potwierdzania woli uczenia się w naszej szkole.

Przedmioty uzupełniające:

• język angielski w technice (klasa II)
• algorytmy i programowanie (klasa II)
• historia i społeczeństwo (klasa II i III)

Edukacja w tej klasie umożliwia:

- udział w olimpiadach z przedmiotów ścisłych i technicznych np.: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Informatyczna, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Lei, Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko”, Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”, Olimpiada Chemiczna, Konkurs Chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego

- podejmowanie studiów na wszystkich kierunkach technicznych m.in. takich jak: architektura, informatyka, geoinformatyka, geodezja, budownictwo, elektrotechnika, energetyka, fizyka, fizyka techniczna, inżynieria materiałów, lotnictwo i kosmonautyka, matematyka, matematyka stosowana, matematyka z optyką, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, akustyka. Absolwenci tej klasy to najczęściej studenci kierunków inżynieryjnych na AGH, Politechnice Rzeszowskiej, Politechnice Krakowskiej, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Wrocławskiej i Politechnice Rzeszowskiej.

- rozwijanie zainteresowań i kształtowanie umiejętności w zakresie nauk ścisłych pod kierunkiem wybitnych pedagogów

W opisie klasy nie uwzględniono godzin zajęć dodatkowych, w których uczniowie będą mogli brać udział poza godzinami lekcyjnymi.

W okresie wakacji nowoprzyjęci uczniowie naszej szkoły będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach z języka angielskiego prowadzonych przez studentów z USA w ramach fundacji „WorldTeach”.

Rozkład godzin dla przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających w poszczególnych latach nauki:

Klasa POLITECHNICZNA klasa I klasa II klasa III
przedmioty rozszerzone
matematyka 5 7 6
chemia 1 4 4
j.angielski lub j.niemiecki ) 3a / 2n * 7a / 6n * 7a / 6n *
przedmioty uzupełniające
j. angielski w technice 1
algorytmy i programowanie 1
historia i społeczeństwo 2 2

* a- j. angielski, n - j.niemiecki

Kierunki studiów dla klasy B

Zobacz na jakich kierunkach i uczelniach studiują absolwenci klas matematyczno - fizycznychoraz absolwenci pozostałych roczników