I - PRAWNO-SPOŁECZNA

KLASA I
PRAWNO-SPOŁECZNA
(język polski – historia- WOS)PRZEDMIOTY ROZSZERZONE OBOWIĄZKOWE:
historia
wiedza o społeczeństwie
język polski

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE DO WYBORU:
-

OPIS PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH
Uczniowie tej klasy będą realizować obowiązkowo historię, wiedzę o społeczeństwie i język polski .

NAUCZANE JĘZYKI OBCE:
Pierwszy język obcy: język angielski (kontynuacja)
Drugi język obcy: język niemiecki (kontynuacja) lub język hiszpański (podstawowy)

OPIS KLASY:

Nauczane języki obce:
Pierwszy język obcy: język angielski (kontynuacja)
Drugi język obcy: język niemiecki (kontynuacja) lub język hiszpański (podstawowy) lub język rosyjski (podstawowy w międzyoddziałowych lektoratach)
Przedmioty uzupełniające:
• język angielski w literaturze (w klasie I i II)
• przyroda (w klasie II i III)

Klasa PRAWNO-SPOŁECZNA przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. W ramach zajęć przedmiotowych organizowane są wyjścia na lekcje muzealne, naukowe, wystawy – w ramach współpracy z Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. W miarę możliwości organizowane są także wyjścia na rozprawy sądowe. Uczniowie kierunku prawno- społecznym biorą udział w przygotowaniu prawyborów parlamentarnych i prezydenckich.
Ponadto uczniowie tej klasy biorą udział w warsztatach literackich i filmowych .

Kierunek prawno-społeczny przygotowuje do:

- egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii

- studiów na wszystkich kierunkach humanistycznych m.in. takich jak: prawo,
prawo i administrację, historię, politologię, stosunki międzynarodowe, europeistykę, psychologię, socjologię, architekturę, filologię polską, filozofię, dziennikarstwo, kulturoznawstwo

- poznania systemów prawnych i funkcjonowania państwa prawa w aspekcie cywilnym, prawnym, administracyjnym

- udziału w takich olimpiadach i konkursach jak np.: Olimpiada Historyczna, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

- rozwijania zainteresowań w zakresie nauk humanistycznych pod kierunkiem wybitnych pedagogów

W opisie klasy nie uwzględniono godzin zajęć dodatkowych, w których uczniowie będą mogli brać udział poza godzinami lekcyjnymi.

W okresie wakacji nowoprzyjęci uczniowie naszej szkoły będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach z j. angielskiego prowadzonych przez studentów z USA w ramach fundacji „WorldTeach”.

Rozkład godzin dla przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających w poszczególnych latach nauki:

Klasa PRAWNO-SPOŁECZNA klasa I klasa II klasa III
przedmioty rozszerzone
j. polski 4 9 7
historia 2 4 4
WOS 1 4 4
przedmioty uzupełniające
język angielski w literaturze 1 1
przyroda 2 2

Wybór klasy I umożliwia uczniom podjęcie studiów m. in. na następujących kierunkach: - ZOBACZ

Zobacz na jakich kierunkach i uczelniach studiują absolwenci klas I oraz losy absolwentów pozostałych roczników