A - AKADEMICKA

KLASA A
matematyczno-fizyczna
AKADEMICKA


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE OBOWIĄZKOWE:
matematyka
fizyka
język angielski lub niemiecki


OPIS PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH

Uczniowie tej klasy będą realizować obowiązkowo matematykę, fizykę i język angielski na poziomie rozszerzonym.


NAUCZANE JĘZYKI OBCE:
Pierwszy język obcy: język angielski (kontynuacja)
Drugi język obcy: język niemiecki (kontynuacja) lub język rosyjski (podstawowy w międzyoddziałowych lektoratach)


OPIS KLASY:

Nauczane języki obce:
Pierwszy język obcy: język angielski (kontynuacja)
Drugi język obcy: język niemiecki (kontynuacja) lub język rosyjski (podstawowy w międzyoddziałowych lektoratach).

Uczniowie tej klasy będą mogli zamiast języka niemieckiego uczyć się języka rosyjskiego w grupie międzyoddziałowej. O wyborze języka rosyjskiego uczniowie będą mogli zdecydować w momencie potwierdzania woli uczenia się w naszej szkole.

Przedmioty uzupełniające:
• algorytmy i programowanie (w klasie II)
• język angielski w technice (w klasie II)
• historia i społeczeństwo (w klasie II i III)

Klasa AKADEMICKA MATEMATYCZNO - FIZYCZNA (AKADEMICKA) zostanie objęta patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W klasie drugiej uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przeprowadzanych w laboratoriach uniwersyteckich z fizyki prowadzonych przez pracowników naukowych KUL.Edukacja w tej klasie przygotowuje do:
- egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki oraz języka angielskiego lub języka niemieckiego.

- studiów na kierunkach technicznych m.in. takich jak: architektura, budownictwo, elektrotechnika, energetyka, fizyka, fizyka techniczna, inżynieria materiałów, lotnictwo i kosmonautyka, matematyka, matematyka stosowana, matematyka z optyką, fizyka medyczna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, optyka. Absolwenci tego kierunku to najczęściej studenci AGH w Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Rzeszowskiej oraz kierunków ścisłych na Uniwersytetach: Jagiellońskim i Warszawskim.

- udział w olimpiadach z przedmiotów ścisłych i technicznych np.: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Informatyczna, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Lei, Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko”, Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

W opisie klasy nie uwzględniono godzin zajęć dodatkowych, w których uczniowie będą mogli brać udział poza godzinami lekcyjnymi.

Rozkład godzin dla przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających w poszczególnych latach nauki:

Klasa matematyczno-fizyczna A AKADEMICKA klasa I klasa II klasa III
przedmioty rozszerzone
matematyka 4 8 7
fizyka 1 5 4
j. angielski lub j.niemiecki 3 6 6
przedmioty uzupełniające
j.angielski w technice 1
algorytmy i programowanie 1
historia i społeczeństwo 2 2

* a- j. angielski,n - j.niemiecki

Kierunki studiów dla klasy A

Zobacz na jakich kierunkach i uczelniach studiują absolwenci klas matematyczno - fizycznychoraz absolwenci pozostałych roczników