E - EKONOMICZNO - TURYSTYCZNA

KLASA E
matematyczno–geograficzna
EKONOMICZNO - TURYSTYCZNA


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE OBOWIĄZKOWE:
matematyka
geografia
język angielski/niemieckiPRZEDMIOTY ROZSZERZONE DO WYBORU:
język niemiecki - dla chętnych jako czwarty przedmiot rozszerzony

OPIS PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH
Uczniowie tej klasy będą realizować obowiązkowo geografię, matematykę i język angielski na poziomie rozszerzonym . W tej klasie uczniowie mogą wybrać dodatkowo nauczanie języka niemieckiego w grupie międzyoddziałowej jako czwartego przedmiotu rozszerzonego ( poza matematyką, geografią i językiem angielskim)

NAUCZANE JĘZYKI OBCE:
Pierwszy język obcy: język angielski (kontynuacja)
Drugi język obcy: język niemiecki (kontynuacja) lub język hiszpański (podstawowy).

OPIS KLASY:

Nauczane języki obce:
Pierwszy język obcy: język angielski (kontynuacja)
Drugi język obcy: język niemiecki (kontynuacja) lub język hiszpański (podstawowy) lub język rosyjski (podstawowy w międzyoddziałowych lektoratach).

Uczniowie tej klasy będą mogli zamiast języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego uczyć się języka rosyjskiego w grupie międzyoddziałowej. O wyborze języka rosyjskiego zadecydują w momencie potwierdzania woli uczenia się w naszej szkole.

Przedmiot uzupełniający:
• turystyka i krajoznawstwo (w klasie II)
• ekonomia w praktyce (w klasie II)
• problemy współczesnego świata (w klasie III)
• historia i społeczeństwo (w klasie II i III)

Klasa EKONOMICZNO- TURYSTYCZNA o rozszerzeniu matematyczno – geograficznym z językiem angielskim nauczanym na poziomie rozszerzonym kierowana jest do uczniów, którzy interesują się naukami ekonomicznymi, ścisłymi i przyrodniczymi. Atutem tej klasy jest fakt, że uczniowie mogą wybrać nauczanie języka hiszpańskiego, który jest urzędowym językiem w większości państw Ameryki Południowej i Środkowej (poza Hiszpanią). Klasa o bardzo dużym potencjale, jeśli chodzi o możliwość podjęcia dalszej nauki na studiach.

Z myślą o zainteresowaniach uczniów podczas realizacji treści programowych z geografii będą wprowadzane zagadnienia z zakresu Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w oparciu o program ArcGIS Online.

W ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, uczniowie poszerzają swoją wiedzę z matematyki i geografii. Corocznie biorą udział w tygodniowych warsztatach terenowych poszerzając swoją wiedzę geograficzną, krajoznawczą ale także matematyczną.
W miarę możliwości uczniowie uczestniczą w wykładach i spotkaniach organizowanych przez wykładowców i podróżników.

Edukacja matematyczno-geograficzna z rozszerzonym językiem angielskim umożliwia:
- przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki, geografii, wybranych przez ucznia języków obcych na poziomie rozszerzonym (język angielski/język niemiecki)

- udział w takich olimpiadach i konkursach jak np.: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Przedsiębiorczości, Ogólnopolska Olimpiada „O DiamentowyIndeks AGH”, Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Lei, Konkurs Geograficzny
„Odkryj Świat z Poznaj Światem” , Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” oraz udział w olimpiadach językowych

- podejmowanie studiów na kierunkach ekonomicznych i technicznych m.in. takich jak: ekonomia, matematyka i finanse, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse, zarządzanie, turystyka i rekreacja, geodezja, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, budownictwo, ochrona środowiska, geografia, oceanografia. Absolwenci tej klasy to najczęściej studenci kierunków inżynieryjnych (na AGH w Krakowie, Politechnice Krakowskiej, Politechnice Rzeszowskiej, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Wrocławskiej) i ekonomicznych (na UE w Krakowie, SGH w Warszawie, SGGW w Warszawie).

- rozwijanie zainteresowań i kształtowanie umiejętności w zakresie geoinformatyki, turystyki , ekonomii pod kierunkiem wybitnych pedagogów

- udział w wyjazdowych terenowych warsztatach naukowych

W opisie klasy nie uwzględniono godzin zajęć dodatkowych, w których uczniowie będą mogli brać udział poza godzinami lekcyjnymi.

Rozkład godzin dla przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających w poszczególnych latach nauki:

Klasa matematyczno-geograficzna E EKONOMNICZNO-TURYSTYCZNA klasa I klasa II klasa III
przedmioty rozszerzone
geografia 2 5 4
matematyka 4 6 6
j. angielski/j.niemiecki 3 6 6
przedmioty uzupełniające
problemy współczesnego świata 1
turystyka i krajoznawstwo 2
ekonomia w praktyce 1
historia i społeczeństwo 2 2

Kierunki studiów dla klasy E

Zobacz na jakich kierunkach i uczelniach studiują absolwenci klas matematyczno - geograficznych oraz losy absolwentów pozostałych roczników