C - PRAWNO-SPOŁECZNA

KLASY C
humanistyczna
PRAWNO-SPOŁECZNA


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE OBOWIĄZKOWE:
i. polski
historia
wiedza o społeczeństwie


OPIS PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH

Uczniowie tej klasy będą realizować trzy przedmioty rozszerzone: obowiązkowo j. polski, historię i wiedzę o społeczeństwie


NAUCZANE JĘZYKI OBCE:
Pierwszy język obcy: język angielski (kontynuacja)
Drugi język obcy: język niemiecki (kontynuacja) lub język rosyjski (podstawowy w międzyoddziałowych lektoratach)OPIS KLASY:

Uczniowie tej klasy będą mogli zamiast języka niemieckiego uczyć się j. rosyjskiego w grupie międzyoddziałowej. O wyborze języka rosyjskiego uczniowie będą mogli zdecydować w momencie potwierdzania woli uczenia się w naszej szkole.

Przedmioty uzupełniające:
• j. angielski w literaturze ( w klasie I i II)
• przyroda (w klasie II i III)

Klasa PRAWNO-SPOŁECZNA skupia uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Uczniowie będą uczestniczyć w klasie drugiej w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych w laboratorium informatycznym KUL.

Edukacja w tej klasie umożliwia:
- przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.

- uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych w laboratorium informatycznym KUL

- podjęcie studiów na kierunkach humanistycznych m.in. takich jak: prawo, prawo i administrację, historię, politologię, stosunki międzynarodowe, europeistykę, psychologię, socjologię, architekturę, filologię polską, filozofię, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, ekonomia, matematyka i finanse, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse, zarządzanie
- udziału w takich olimpiadach i konkursach jak np.: Olimpiada Historyczna, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”, Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

- rozwijania zainteresowań i kształtowania umiejętności w zakresie nauk humanistycznych pod kierunkiem wybitnych pedagogów

W opisie klasy nie uwzględniono godzin zajęć dodatkowych, w których uczniowie będą mogli brać udział poza godzinami lekcyjnymi.

Rozkład godzin dla przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających w poszczególnych latach nauki:

Klasa humanistyczna C PRAWNO-SPOŁECZNA klasa I klasa II klasa III
przedmioty rozszerzone
j.polski 4 9 7
historia 2 4 4
WOS 1 4 4
przedmioty uzupełniające
j.angielski w literaturze 1 1
przyroda 2 2

Kierunki studiów dla klasy C

Zobacz na jakich kierunkach i uczelniach studiują absolwenci klas C oraz absolwenci pozostałych roczników