C - PRAWNO-SPOŁECZNA

KLASY C
humanistyczna
PRAWNO-SPOŁECZNA


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE OBOWIĄZKOWE:
matematyka
informatyka
fizyka


OPIS PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH

Uczniowie tej klasy będą realizować trzy przedmioty rozszerzone: obowiązkowo matematykę oraz informatykę i fizykę


NAUCZANE JĘZYKI OBCE:
Pierwszy język obcy: język angielski (kontynuacja)
Drugi język obcy: język niemiecki (kontynuacja) lub język rosyjski (podstawowy w międzyoddziałowych lektoratach)OPIS KLASY:

Uczniowie tej klasy będą mogli zamiast języka niemieckiego uczyć się j. rosyjskiego w grupie międzyoddziałowej. O wyborze języka rosyjskiego uczniowie będą mogli zdecydować w momencie potwierdzania woli uczenia się w naszej szkole.

Przedmioty uzupełniające:
• podstawy geoinformatyki -Systemy Informacji Geograficznej ( w klasie II)
• historia i społeczeństwo (w klasie II i III)

Klasa INŻYNIERYJNO-INFORMATYCZNA skupia uczniów o zainteresowaniach informatyką i naukami ścisłymi. Uczniowie będą uczestniczyć w klasie drugiej w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych w laboratorium informatycznym KUL.
Uczniowie będą mogli rozwijać zainteresowania z zakresu Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w oparciu o program ArcGIS Online.

Edukacja w tej klasie umożliwia:
- przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, informatyki i fizyki.

- uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych w laboratorium informatycznym KUL

- udział w olimpiadach z przedmiotów ścisłych i technicznych np.: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Informatyczna, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Lei, Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko”, Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

- podejmowanie studiów na wszystkich kierunkach technicznych m.in. takich jak: architektura, informatyka, geoinformatyka, geodezja, budownictwo, elektrotechnika, energetyka, fizyka, fizyka techniczna, inżynieria materiałów, lotnictwo i kosmonautyka, matematyka, matematyka stosowana, matematyka z optyką, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, akustyka. Absolwenci tej klasy to najczęściej studenci kierunków inżynieryjnych na AGH w Krakowie, Politechnice Rzeszowskiej, Politechnice Krakowskiej, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Wrocławskiej i Politechnice Śląskiej.

- rozwijanie zainteresowań i kształtowanie umiejętności w zakresie nauk ścisłych pod kierunkiem wybitnych pedagogów

W opisie klasy nie uwzględniono godzin zajęć dodatkowych, w których uczniowie będą mogli brać udział poza godzinami lekcyjnymi.

W okresie wakacji nowoprzyjęci uczniowie naszej szkoły będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach z j. angielskiego prowadzonych przez studentów z USA w ramach fundacji „WorldTeach”.

Rozkład godzin dla przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających w poszczególnych latach nauki:

Klasa humanistyczna C PRAWNO-SPOŁECZNA klasa I klasa II klasa III
przedmioty rozszerzone
j.polski 4 9 7
historia 2 4 4
WOS 1 4 4
przedmioty uzupełniające
j.angielski w literaturze 1 1
przyroda 2 2

Kierunki studiów dla klasy C

Zobacz na jakich kierunkach i uczelniach studiują absolwenci klas C oraz absolwenci pozostałych roczników